OM MIG

ANNA HELLBERG ◦ KORT OM MIG

Jag är leg. psykolog och har arbetat inom framför allt förskola men även grundskola och särskola sedan 2011 med konsultation, handledning, fortbildning, krisstöd och metodutveckling. Sedan 2015 har jag ägnat mig åt att skriva böcker och artiklar för förskolepersonal. Det är de yngsta och potentiellt mest utsatta barnen som engagerar mig mest i mitt arbete och jag har fördjupat mig mycket inom traumafältet och hur vi kan skapa läkande vardagsmiljöer för utsatta barn.


Jag har tidigare varit kommunalt anställd framför allt som förskolepsykolog, och även arbetat på Rädda Barnen som utbildare i Traumamedveten omsorg (TMO). I Trelleborgs kommun där jag arbetade fram till 2018 var jag projektledare för satsningen "Rätt att leka" där jag tillsammans med engagerade specialpedagoger och pedagoger samt Maggie Dillner och Anna Löfgren arbetade med Speciella lekgrupper för barn som av olika anledningar är "nybörjarlekare". 


Jag är färdig specialistpsykolog i pedagogisk psykologi och sedan hösten 2019 arbetar jag helt och hållet med min egen verksamhet.

Urval av vidareutbildningar

2012 Collaborative & Proactive Solutions (CPS) med Ross Greene

2013 Psykologisk fallkonsultation med Ingrid Hylander

2014 Vad är en grupp? med Christian Jakobsson

2016 Traumamedveten omsorg (TMO) med Howard Bath och Diane Boswell i samarbete med Rädda Barnen, Sverige

2017 Utvecklingspsykologi på avancerad nivå, 7,5 hp, Högskolan i Kristianstad

2017-2018 Handledarutbildning i psykosocialt arbete med processinriktning, 30 hp, Sverigehälsan i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola

VAR OCH HUR?


Jag finns vid Smygehuk, allra längst söderut i Skåne.


Vill du komma i kontakt med mig går det bra att fylla i fältet till höger så svarar jag inom någon dag.