TJÄNSTER

MINA TJÄNSTER


I huvudsak arbetar jag med konsultation, handledning och fortbildningsinsatser. Här nedan följer en beskrivning av respektive tjänst. Har du andra idéer om uppdrag är det jättespännande! Kontakta mig via formuläret längst ner på sidan.

HANDLEDNING


Handledning syftar till att stödja de professionella i sitt arbete genom att skapa ett återkommande utrymme för reflektion, förståelse och kollegialt utbyte. Jag arbetar främst med grupphandledning, inriktat både på process och ärende utifrån behov.

I handledningen lyfts situationer, ärenden och dilemman som de professionella möter i sitt uppdrag och som handledare hjälper jag till att synliggöra olika perspektiv och dimensioner för främja reflektion hos de professionella.

Som handledare ansvarar jag för att hålla i strukturen, se till att alla får komma till tals och ställa frågor och sammanfatta på ett sätt som hjälper gruppen att reflektera och utvecklas i den professionella rollen.

KONSULTATION


Konsultation är oftast en kortare insats där de professionella vill ha stöd i en mer specifik situation eller ärende. Tillsammans försöker vi förstå situationen djupare och ringa in vad som är viktigt i det fortsatta arbetet. En konsultation kan vara från ett upp till ca fem samtal.

FÖRELÄSNING


En bra föreläsning ska både ge ny kunskap, inspirera och möta behov som lyssnaren upplever i sitt vardagliga arbete som professionell.


Jag föreläser om olika teman kopplade till förskolans arbete och små barns behov och utveckling.


Vanliga teman är föräldrasamverkan, lekens betydelse för barns utveckling, barn och trauma, kris i förskolan och att möta och förebygga explosivt beteende i förskolan.


Nedan följer några produktblad med beskrivningar av föreläsningsteman. Finns det andra önskemål inom mitt kompetensområde diskuterar jag gärna det vidare, kontakta mig på anna@forskolepsykologi.se 

REFERENSER

Funderar du på att anlita mig och vill höra mer från tidigare uppdragsgivare lämnar jag gärna referenser så att du kan få ställa frågor till den som har erfarenhet av att samarbeta med mig.

VAR OCH HUR?


Jag finns vid Smygehuk, allra längst söderut i Skåne.


Vill du komma i kontakt med mig går det bra att fylla i fältet till höger så svarar jag inom någon dag.